Co vás čeká, když zaměstnavateli způsobíte škodu?

pojištění profesní odpovědnosti

Patříte k lidem, kterým se smůla lepí na paty a každou chvíli vám něco vypadne z ruky? Pokud se vám to stane v práci, počítejte s tím, že po vás může zaměstnavatel požadovat finanční kompenzaci. Ano – může, ale nemusí. Záleží na jeho úvaze. S čím byste raději měli počítat a jak se před případnou náhradou škody chránit?

Možných situací, kdy zaměstnanec přebírá odpovědnost za vzniklou škodu, je celá řada. Obecně má zaměstnanec odpovědnost za škodu způsobenou z nedbalosti (tzn. porušením pracovněprávních povinností) ve výši 4,5násobku průměrné hrubé měsíční mzdy (počítáno v době předtím, než došlo ke škodě). Může si však vybrat, jestli zaměstnavateli škodu uhradí penězi, nebo škodu nějakým způsobem napraví (např. opraví poškozenou věc).

Pokud si zaměstnanec sjedná pojištění profesní odpovědnosti, škodu za něj uhradí pojišťovna. Respektive za předpokladu, že škodu nezpůsobil úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem návykových látek. V těchto případech pojišťovna škodu neuhradí a zaměstnanec za ni odpovídá v plné výši (tzn. nikoliv pouze ve výši 4,5násobku platu).

pojištění profesní odpovědnosti

V praxi mohou nastat i další situace, kdy zaměstnanec musí uhradit škodu vzniklou jeho zaviněním.  Například když k ní dojde nesplněním povinností k jejímu odvrácení. Pak je zaměstnanec odpovědný do výše trojnásobku platu.

Specifickým případem je náhrada škody způsobené vyrobením zmetku. Zaměstnanec je odpovědný do výše poloviny jedné hrubé měsíční mzdy.

A konečně ztráta svěřené věci nebo schodek na svěřených hodnotách. V obou případech nese zaměstnanec plnou odpovědnost, tzn. v maximální možné výši. Zaměstnavatel má ovšem právo na náhradu pouze za předpokladu uzavření písemné dohody.

Máte již v problematice náhrady škody způsobené zaměstnavateli jasno? Zmíněné pojištění odpovědnosti za škodu můžete uzavřít třeba hned teď z pohodlí domova u ERGO pojišťovny.