I jídlo v restauraci můžete reklamovat

I jídlo v restauraci můžete reklamovat

Do restaurace se nechodí dnes a denně. Většinou se jdeme do restaurace najít, když něco oslavujeme nebo když přijede rodina z druhého konce republiky, kterou chceme pohostit dobře připraveným jídlem. I když jdete do restaurace s domněním, že se dobře najíte, může se stát, že vám absolutně nebude chutnat. Mnozí lidé otráveně platí ještě s kručícím žaludkem a jiní by nejraději dané jídlo reklamovali. Jenže jim je v restauraci oznámeno, že to nejde. Opak je však pravdou. I jídlo v restauraci můžete reklamovat, pokud vám nechutnalo.  

Když se nám něco pokazí nebo když něco není podle našich představ, automaticky danou věc vracíme. Proč se tedy bojíme vrátit jídlo v restauraci, když není podle naší libosti? Je to pravděpodobně proto, že lidé neznají svá práva.  

Podle odborníků lze reklamovat prakticky cokoliv 

Mnozí lidé si neuvědomují, že reklamovat lze opravdu všechno, to ostatně potvrzují i odborníci, kteří tvrdí, že i jídlo lze v restauraci reklamovat na základě smlouvy, kterou s restauratérem uzavíráte. Nedostatky, kvůli kterým může dojít k reklamaci, spočívají často v nedostatečné teplotě, také ve složení, v postupu přípravy nebo také v chuti. Pokud s jídlem nejste spokojení, je třeba přistoupit k reklamaci. Výměna není možná, k té dochází jen v případě, že vám přinesli něco zcela jiného, než co jste si ve skutečnosti objednali.  

Restaurace je odpovědná za kvalitu pokrmů 

Podávané pokrmy a nápoje musí mít vlastnosti, které byly sjednány. Musí mít takové složení, jaké je uvedené v jídelním lístku, musí mít požadovanou teplotu. Za kvalitu pokrmů je odpovědná restaurace jako taková, na to je třeba myslet.  

Restaurace je zároveň zodpovědná za to, že nápoje i pokrmy budou podávány v takovém množství, jaké je uvedené v jídelním nebo nápojovém lístku. Lidé by si měli hlídat hlavně podmíráky, které se hodnotí až po spadnutí pěny. Stejně tak je třeba, aby i nápoje splňovaly požadovanou teplotu.