Světlé i stinné stránky franchisingu

Světlé i stinné stránky franchisingu

Franchising je způsob podnikání, který je pro řadu lidí velkým lákadlem. Důvodem je zejména to, že lidé chtějí vstoupit do podnikatelského světa s už rozjetou značkou, nechtějí riskovat, nechtějí vstoupit s něčím novým, co možná smete konkurence. Chtějí zkrátka vstoupit do světa podnikání s už fungujícím byznysem, který pro ně opravdu nebude takovým rizikem. Samozřejmě franchising ale nemá jen celou řadu výhod, má také své nevýhody.  

Že ještě neznáte způsob podnikání nazvaný franchising? Jedná se o způsob podnikání, který je založený na odkupu licenčních smluv. Díky tomu si budete moct otevřít pobočku značky, která už má na trhu své jméno, která obstála před konkurencí a která samozřejmě má i své stálé klienty. Franchising jako takový je velmi oblíbený způsob podnikání, pro podnikatele je to velká příležitost, jiní v tom vidí náskok do už rozjetého vlaku.  

Jak jsme však zmínili, franchising, stejně jako všechno na světě, má své světlé i stinné stránky. Obě strany je třeba zvážit ještě před tím, než se do franchisingu rozhodnete jít.  

Světlé stránky franchisingu 

  • Výrazně nižší riziko při vstupu do podnikání 
  • Lepší přístup k úvěrům, leasingu, pojištění 
  • Menší vstupní kapitál 
  • Větší jistota v podnikání 
  • Možnost se rychle podnikatelsky realizovat 

Hlavní výhodou je menší riziko při vstupu do podnikání, stejně tak vyšší jistota v podnikání s tím spjatá. Mnohé franšízy nejsou tak drahé, tudíž je zde výhodou i poměrně nízký kapitál. Díky franchisingu taky budete mít lepší přístup k úvěrům nebo pojištění. 

Stinné stránky franchisingu 

  • Vstupní kapitál 
  • Snížené riziko samostatnosti 

Nevýhodou franchisingu z pohledu vás jakožto franchisanta je hlavně to, že je tu vstupní kapitál. Jeho výše se liší od toho, o jak velkou firmu máte zájem. Mnohé jiné byznysy nepotřebují velké prvotní kapitály, zde však kapitál je požadován. Druhou nevýhodou je snížené riziko samostatnosti, nemůžete si zkrátka dělat vše, co chcete.