Nejčastější mýty o důchodech: Nežijete v nevědomosti i vy?  

Nejčastější mýty o důchodech: Nežijete v nevědomosti i vy?

I když se nám zdá, že máme do důchodového věku ještě daleko, je na čase si zjistit relevantní informace o tom, co nás čeká. Pozor na největší omyly. 

První omyl: Důchod získá naprosto každý 

Starobní důchod rozhodně není samozřejmostí a pro jeho udělení je nutno splnit zákonem dané podmínky. Dosažení řádného důchodového věku je jednou z nich, poté ale následuje i druhá podmínka.  

Starobní důchod získá jen ten, kdo získá minimální dobu pojištění. V roce 2022 je tato doba stanovena na 35 let. Bez toho, aniž byste minimální dobu pojištění získali, se důchodu nedočkáte.  

Druhý omyl: O můj důchod se stará můj zaměstnavatel 

Vůbec neplatí, že se o váš starobní důchod bude starat váš zaměstnavatel. Tyto záležitosti si totiž může vyřizovat pouze a jedině každý jednotlivec sám za sebe. Jste to vy, kdo určuje, zda půjde do předčasného důchodu, nebo kdy se rozhodne své zaměstnání opustit a odejít do penze. 

Třetí omyl: Důchod mi vypočítají z minimální mzdy 

I toto je jeden z největších omylů, který mezi lidmi stále koluje. Výše starobního důchodu však přímo závisí na získané době pojištění, a to v celých ukončených letech. Na výši důchodu pak má přímo vliv osobní vyměřovací základ, který se někdy může pohybovat níže, než je minimální mzda. Minimální mzda pro tento rok je určena na 16 200 Kč, ale váš osobní vyměřovací základ může být, například pokud podnikáte, klidně nižší.  

Čtvrtý omyl: O důchod jen požádám 

V žádném případě neplatí, že se o výši svého důchodu nemáte zajímat i v průběhu svého života. ČSSZ totiž nemusí mít všechny údaje, které jsou s vámi spojené. Je to dáno například neplněním základních povinností z pohledu vašeho zaměstnavatele. Raději si pečlivě uchovávejte všechny pracovní smlouvy a evidenční listy, abyste měli o co se opřít. Není od věci si občas zajít na úřad a informovat se, zda mají vše potřebné již v evidenci.  

Věděli jste o těchto bodech i vy?