Oblast kultury a franchising

franchising kultura

Český franchising se rozrůstá i na kulturních polích a česká franchisa takto chce i rozšířit svou oblast působení do zahraničí. Využití principů franchisy ve spolupráci s neziskovými subjekty a také soukromým sektorem, se ukazuje jako velmi dobrý nápad. Franchising v oblasti… Continue Reading