Oblast kultury a franchising

franchising kultura

Český franchising se rozrůstá i na kulturních polích a česká franchisa takto chce i rozšířit svou oblast působení do zahraničí. Využití principů franchisy ve spolupráci s neziskovými subjekty a také soukromým sektorem, se ukazuje jako velmi dobrý nápad.

Franchising v oblasti kultury

Princip franchisingu má velký ohlas i v oblasti kultury, komerční sféře a zahraniční propagaci v rámci české kultury. Tuto formu spolupráce budou hojně využívat Česká centra rozvíjející svůj velký potenciál postavený na principu kulturní diplomacie. Půjde o cestu otevírající mnohé dveře, aby naše česká kultura mohla vstoupit na prkna, co znamenají svět i v zahraničí. Inspirace přichází od mnohých institutů různých států Evropy, kde úspěšně fungují různé modely právě na principu franchisingu.

Analýza EconomicImpacT probíhající v roce 2015 dokazuje, že každá 1 koruna, která byla investována do činnosti centra v zahraničí, dokázala přinést dalších 2,84 Kč korun externích zdrojů. Celkově tedy tato propagace centra přinesla zisk pro Českou republiku 3,84 korun při propagaci naší země.

Česká centra zřídila agentura Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci ČR v zahraničí. V mnoha zemích tak prosazují českou kulturu a kreativní projekty, které se zaměřují i na oblast vědy, inovací a výzkumu. Tato síť českých center již působí na třech kontinentech ve 22 velkoměstech. V loni uspořádala Česká centra přes 2 300 akcí za účasti 2,5 milionu návštěvníků.

Franchising Českého centra

Franchising českého centra by měl fungovat pomocí sdíleného centra v zahraničí. Tématy bude umění, ale také kultura v široké oblasti a smyslu slova. Plánuje se spolupráce s neziskovými subjekty, mnohými nadacemi, kulturními domy i centry, vzdělávacími organizacemi, ale i se soukromým sektorem.

Pomocí franchisingu bude docházet k daleko větší a rychlejší expanzi, která povede do různých velice zajímavých míst prostřednictvím partnerské spolupráce. Česká centra propojí partnery, kteří mají v zahraničí společné zájmy. Cílem bude také propojení kulturní diplomacie a ekonomická diplomacie.

Pokud se chce někdo v oblasti kulturního franchisingu zapojit, již v současnosti existuje celá řada zájemců, kteří vidí reálné a uskutečnitelné cíle v uceleném plánu. V současnosti se již pracuje na několika desítkách začínajících franchisingů. Cílem je také zaplnit místa, kam se ještě kulturní diplomacie nedostala a to je jižní Asie,Latinská Amerika nebo Afrika. Do budoucna přichází v úvahu i provoz více center v rámci jednoho státu.