Jaké jsou daně z příjmů?

daně

Obecně pro Českou republiku platí 15% sazba daně z příjmu fyzických osob, ale při daňové bonusu je reálná daň jiná.

1. Daň 0%

Je to jednoduché, kdo podepsal se svým zaměstnavatelem prohlášení poplatníka k dani, mají nárok na slevu až do výše 2070 Kč / měsíčně, takže s hrubou mzdou do 10.290 Kč nemusíte odvádět žádnou daň z příjmů fyzických osob.

2. Daň 6,3%

Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění, v souhrnu tedy 34 %. Efektivní sazba daně z příjmu je pohyblivá, přestože není v Česku více daňových pásem jako je tomu v západoevropských zemích. Důvodem je uplatňování základní slevy na poplatníka. U podprůměrné mzdy 15 000 Kč činí efektivní sazba daně 6,3 %.

3. Daň 11,8%

U měsíční mzdy ve výši 25 000 Kč činí efektivní sazba daně již 11,8 %.

4. Daň 15%

Zaměstnanec, který má dohodu o provedení práce a nemá prohlášení k dani, ale zároveň jeho měsíční odměna nepřesahuje 10.000 Kč, tak se odvádí daň z příjmu fyzických osob ve výši 15%.

5. Daň 20,1%

Zaměstnanec pracující pro dva zaměstnavatele současně může mít podepsáno prohlášení k dani a uplatňovat daňové slevy pouze u jednoho zaměstnavatele. U druhého zaměstnavatele již daňové slevy uplatnit nelze a efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob je u druhého zaměstnavatele 20,1 %.

6. Daň nad 20,1%

Zaměstnanci s nadstandardními příjmy mohou mít i při podepsaném prohlášení k dani efektivní sazbu daně z příjmu nad 20,1 %. V případě, že je měsíční hrubá mzda v roce 2016 nad 108 024 Kč, potom se odvádí z hrubé mzdy nad tuto částku ještě 7% solidární daň. Např. zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou 240 000 Kč má efektivní sazbu daně 21 %.

7. Daňový bonus

Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na děti nemusí na dani z příjmu fyzických osob zaplatit nic a ještě mohou peníze obdržet. V případě, že je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat vždy pouze jeden z rodičů.

 

Zdroj: finance.cz