Co je to eskontní úvěr?

Co je to eskontní úvěr?

Na finančním trhu můžete narazit na několik různých úvěrů. Narazit můžete například na akceptační úvěr, na spotřebitelský úvěr nebo třeba na hypoteční úvěr. Taktéž můžete narazit na takzvaný eskontní úvěr. Ten se používá jenom pro krátkodobé financování potřeb podniků, právě ve velkých podnicích se můžete s tímto typem úvěru setkat. I když je pravdou, že v České republice není takzvaný eskontní úvěr příliš využívaný, spíše se u nás používají kontokorentní úvěry, které lze získat snadněji než eskontní úvěry.  

Jaká je podstata eskontního úvěru? 

Co se týče podstaty eskontního úvěru, podstatou je odkup směnky obchodní bankou před lhůtou její splatnosti. Předmětem celého odkupu je tedy takzvaná směnka, která je za zboží, služby nebo třeba na statky. Směnka představuje nástroj platby mezi odběratelem a také dodavatelem. V tomto úvěrovém styku je odběratel nazýván takzvaným emitentem směnky, dodavatel pak je remitent směnky.  

Emitent má povinnost uhradit remitentovi sumu, která je uvedená na směnce, a to do data splatnosti. V případě, že nabyvatel směnky potřebuje peněžní prostředky ihned, nikoli až po datu splatnosti, předá se směnka obchodní bance.  

Eskontní úvěry se v České republice neposkytují všude, poskytuje je například Komerční banka nebo také Česká spořitelna. V případě, že by se směnka bankou odkoupila, emitent je najednou dlužníkem banky, vztah ke zmiňovanému remitentovi zaniká. Jeho povinností je nyní splatit v době splatnosti směnku právě bance, která ho vyzve k úhradě závazku.  

Jaké jsou výhody a nevýhody eskontního úvěru? 

Pokud bychom měli hovořit o výhodách eskontního úvěru, zmínili bychom to, že poměrně rychle získáte peněžní prostředky před splatností směnky. Výhodou je také nízká úroková sazba spojená s eskontním úvěrem.  

Nevýhodou je takzvaný diskont, tedy částka, kterou si poté banka odečte od nominální hodnoty směnky. Také se s eskontním úvěrem pojí i mnohé další poplatky.