Co je to franšízový systém?

Co je to franšízový systém?

Setkali jste se někdy s pojmem “franchising”? Jedná se o způsob podnikání na základě licenčních smluv. Zkrátka a dobře si odkoupíte licenční smlouvy společnosti, následovně si otevřete pobočku pod jejím jménem. Vy nebudete muset vstoupit do světa podnikání jako nováček s novou, nezajetou společností, firma bude mít další rozšíření na trhu. Výhoda pro obě strany. Nicméně v souvislosti s franchisingem se také můžete setkat se slovním spojením “franchisový systém” nebo také “franšízový systém”. Co to vlastně je? 

Co je to franšízový systém? 

Pokud budeme hovořit o franšízovém systému, hovoříme o systému, jehož činností je rozvoj prostřednictvím samotného franchisingu. Rozvoj franšízového systému je založen na síti několika samostatných hospodářských subjektů, které jsou sdruženy pod společnou firemní značku. Polopaticky řečeno – franšízový systém jsou všechny pobočky dané značky. Pokud si tedy otevřete franšízovou pobočku, stáváte se automaticky součástí celého franšízového systému. Pokud budete jakožto franchisant investovat do otevření a do provozu dané pobočky, pak se zkrátka stáváte součástí celku.  

Co se týče pojmu franchisant, jedná se o právně a finančně nezávislého podnikatele, který dál rozšíří značku. Pro něj je franšíza obrovská podnikatelská příležitost, takzvaný nástup do už rozjetého vlaku.  

Setkat se můžete také s pojmem “nový franšízový systém”, což je systém, který je základem pro rozvoj nové franšízové sítě. Nový franšízový systém vzniká ve chvíli, kdy firma otevře svou první franšízovou pobočku nebo kdy plánuje firma zahájit svůj provoz.  

Co se týče pojmu “domácí franšízový systém”, s nímž se také můžete setkat, to je systém založený na původním českém podnikatelském konceptu nebo případně na zahraničním vzorci, ovšem fungujícím na českém trhu. 

Další pojmy související s franchisingem 

V souvislosti s franchisingem se můžete setkat také s dalšími pojmy. Například kdo je to franchisor? To je člověk, který je vlastníkem celého know-how, celé značky, ochranné známky, podniku. Právě jeho podnikatelský koncept vás může dostat do výšin v podnikatelském světě.