Co je vlastně životní minimum a jak se počítá?

Co je vlastně životní minimum a jak se počítá?

Životní minimum je podle definice minimální společensky uznaná výše příjmů k zajištění obživy a ostatních základních potřeb. Používá se zejména k rozhodování o rozličných sociálních dávkách a přídavcích, ale třeba i při rozhodování o alimentech nebo v případě exekucí.  

Jaká je výše životního minima 

Výše životního minima se vždy odvíjí od počtu členů domácnosti. Aktuální výše životního minima je například pro jednotlivce ve výši 3860 korun, pro domácnost tvořenou dospělým a dítětem do 6 let 5520 korun, a pro domácnost o dvou dospělých a dvou předškolních dětech 10690 korun. Výše se přitom vždy liší podle počtu dospělých a počtu dětí, včetně věkové kategorie dětí.  

Pro účely propočtu životního minima se rozlišují nezaopatřené děti do 6 let (1970 Kč), dítě od 6 do 15 let (2420 Kč) a dítě od 15 do 26 let (2770 Kč). V rámci dospělých osob je pak rozlišován jednotlivec (3860 Kč), první dospělá osoba v domácnosti (3550 Kč) a další osoba v domácnosti (3200 Kč).  

Společně posuzované osoby 

Při zjišťování vašeho životního minima je vždy nutné zahrnout do propočtů veškeré osoby, tedy všechny osoby společně využívající domácnost – ať už jde o zaopatřené či nezaopatřené děti, partnery, manžele, ale třeba i další osoby v domácnosti – prarodiče, a podobně. Mimo jiné zde patří i ty osoby, které se z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání nebo ze zdravotních a pracovních důvodů (a to včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt. 

Započitatelné příjmy 

Kromě správného výčtu posuzovaných osob potřebujete pro posouzení s životním minimem znát i veškeré započitatelné příjmy všech členů domácnosti. Do těchto příjmů se počítá mzda, příjmy z podnikání, příjmy z pronájmu, důchod, dávky nemocenského pojištění, dávky sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti i výživné. 

Nezapočitatelné příjmy 

Naopak mezi příjmy pro porovnání s životním minimem se nepočítá příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, příjmy z prodeje nemovitosti, náhrada škody, stipendia, daňový bonus, odměny za darování krve či orgánů, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu či sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem.