Kritické myšlení jako základ budoucího úspěchu

Kritické myšlení jako základ budoucího úspěchu

Vlivem koronavirové krize došlo ke zrychlení digitalizace. Najednou i firmy, které se nechtěly přenést do online světa, se v online světě pohybují, jelikož v tom viděli pomyslné záchranné lano před naprostým krachem společnosti. Kamenné prodejny už pár měsíců zůstávají zavřené, ale nakupování na internetu je stále dostatečně populární. A jelikož v souvislosti s tím dochází k výpovědím, nabízí se otázka, o jaké profese bude zájem v budoucnu.  

Kritické myšlení jako základní kritérium 

Zatím to vypadá, že zájem bude hlavně o jedince s takzvaným kritickým myšlením. Důvodem toho je, že nyní žijeme ve světě plném protichůdných zdrojů a velkého množství informací. Klade se důraz na schopnost analyzovat a vyhodnocovat informace v souvislostech. Bohužel touto dovedností nepřekypují naprosto všichni, spíše naopak – věří se dezinformacím a podkládání informací je bráno jako ztráta času.  

Očekává se, že právě schopnost kritického myšlení a analýza dat bude jedním z věcí, které se budou probírat na pohovorech.  

O kvalitní učitele bude také velký zájem 

A stejně jako dnes, i v budoucnu budou zapotřebí učitelé, a to ti kvalitní. Bohužel právě pedagogové, kteří by oplývali dostatečnou kvalitou, jsou právě nedostatkovým zbožím, a to nejen u nás, ale také v zahraničí. Například Velká Británie doslova prahne po kvalitních učitelích, a dokonce je už sháněla i u nás v Čechách.  

Podle statistik a průzkumů bude zájem hlavně o takové učitele, které nebudou specialisty jenom na jeden obor. Klást se bude důraz i na to, jestli umí dětem vštípit už zmiňované kritické myšlení, které je právě jedním z klíčových kritérií pro budoucí zaměstnání.  

Práce z domova je trendem už dnes 

V rámci digitalizace se většina zaměstnání bude vykonávat z pohodlí domova, což je na jednu stranu logické. Nyní se zjišťuje, že to jde, proč tedy od tohoto trendu upouštět?