Za co dávat dětem kapesné, když je učíte hospodařit s penězi

Za co dávat dětem kapesné, když je učíte hospodařit s penězi

Je mylné se domnívat, že děti budou mít skvělé znalosti týkající se finanční gramotnosti, když je tomuto nebudete učit. Mnozí rodiče nechávají tématiku až na později, ale odborníci se shodují na tom, že děti se musí učit už v brzkém věku. Začínejte už v době, kdy navštěvují mateřskou školu a kdy potřebu peněz vnímají víc než mnozí dospělí. Děti jsou zvídavá stvoření s dobře tvarovatelným mozkem, proto toho využijte a vštěpujte do jejich hlav jen to, co by si měly o penězích pamatovat. A nezapomeňte je učit praxí čili jim dávejte třeba kapesné. Ale za co? 

Za domácí práce 

Odborníci se jednohlasně shodují na tom, že bez znalosti hodnoty peněz děti nebudou oceňovat ani dárky. Nemohou si myslet, že peníze padají z nebe nebo že rostou na stromě. Řada rodičů se proto uchyluje k tomu, že kapesné stanovuje na základě jejich známek. Podle odborníků je však daleko lepší cestou platit dětem za práci.  

Ano, sice to není to nejlepší východisko ze situace (děti mohou vyžadovat plat vždycky a domácí práce najednou nebudou dělat jenom tak), ale pokud se nastaví “plat” za netradiční, výjimečné domácí práce, může to fungovat. Uvědomí si, že bez práce nejsou koláče.  

Je dobré dětem poskytnout pokladničku nebo vlastní peněženku a dovolit jim, aby s hotovostí řádně disponovaly samy. Nechte jim koupit si sladkost, hračku nebo to, co chtějí. Bude jenom otázkou času, kdy si začnou řádně promýšlet, za co své naspořené úspory vlastně utratí.  

A také platí, že si dané věci budou daleko více vážit a budou k ní přistupovat zcela jinak než k věci, kterou dostanou jen tak. 

Žádné hádky o peníze 

Je dobré, když dítěti sdělíte všechno, co se peněz týče. Mlžení není východiskem ze situace. Od čeho byste je však měli držet dál jsou hádky, které se financí týkají. Pokud budete žít v nedostatku finančních prostředků, což povede k nesrovnalostem a nevhodné komunikaci, tuto stránku dítěti neukazujte. Mohlo by to mít negativní dopad na jeho psychiku a mohlo by to vést k úzkostným a depresivním stavům.