Franšízové podnikání je hitem. Co v něm ale raději nedělat?

Franšízové podnikání je hitem. Co v něm ale raději nedělat?

Franchising – způsob podnikání na základě licenčních smluv. Mluvíme o pomyslné vstupence do už rozjetého vlaku, kterou si může koupit prakticky kdokoliv, kdo i na to troufá. Protože i když se jedná o zajetý byznys, nese s sebou stejně velká úskalí jako klasické podnikání, za kterým bychom stáli jen my. V tomto případě se však ujímáme otěže už rozjetého vozu a je na nás, abychom laťku posunuli zas o kousek výš. Aby však cesta laťky nesměřovala jinam, je důležité se několika věcem vyhnout. Čemu konkrétně? 

Nebraňte se investicím 

I když se prvotní odkoupení zaručeného know-how může jevit jako velká investice, věřte, že to nebude poslední. Stejně, jako kdybyste rozjeli své vlastní podnikání na volné noze, byste museli investovat do reklam a zviditelnění se, i v tomto případě je investování do inovací potřeba. Proto se tomu nebraňte. Jak již bylo zmíněno, vaším úkolem je dostat firmu zase o úroveň výš, a to bez investice zkrátka nepůjde.  

Jakožto podnikatel si však musíte uvědomit, že investice znamená obrovský posun kupředu a že se většinou mnohonásobně vrátí, pokud má smysl.  

Nesnažte se vyčlenit se 

Jakožto franšízant si kupujete licenční smlouvu společnosti, která na trhu funguje dlouhá léta. Přebíráte její fungující know-how, tím snižujete riziko neúspěchu ve světě byznysu. A i když se stáváte podnikatelem v pravém slova smyslu, musíte mít stále na paměti, že to není vaše společnost, ale jste majitelem pouze jedné z mnoha poboček dané značky. Proto se nesnažte vyčlenit se a stát se samostatnou jednotkou.  

Je klíčové brát franšízový koncept jako celek. Pokud se nebude dařit sousední pobočce, nebude se pravděpodobně dařit ani vám. Reputace jedné pobočky se výrazně projevuje i na vaší reputaci, proto se snažte žít v souladu s ostatními. Neškoďte si, protože nakonec tímto můžete uškodit jenom sami sobě.