Nebojte se reklamovat rekonstrukci nebo stavbu

Nebojte se reklamovat

Každý dům potřebuje jednou za čas rekonstrukci. Pokud nyní uvažujete o rekonstrukci, ale bojíte se svůj dům svěřit do rukou společnosti, která by mohla rekonstrukci pokazit, nenechte se zastrašit. V případě, že se rekonstrukce nevydaří a že nebude provedena v očekávané a požadované kvalitě, která bude odpovídat vzájemně smluveným podmínkám, můžete rekonstrukci či konkrétní stavbu reklamovat.

Ať už si objednáte výměnu oken, dveří, stavbu rodinného domu nebo jinou podobnou rekonstrukci, jedná se o smlouvu o dílo. A samozřejmě dílo musí být po dokončení schopné vyplňovat svůj účel. Pokud by se jednalo například o zmiňovanou stavbu domu, muselo by dokončené dílo, v tomto případě tedy dům, stát, topení by mělo topit, okna by se měla otevírat, ale zároveň by měla těsnit a voda by měla téct.

Dílo, když je dokončené, bývá předané a při předání si musí nejen zhotovitel, ale také vy jakožto objednatel vše zkontrolovat, jestli vše odpovídá smluveným podmínkám. Dokončené dílo se sice musí převzít, ale můžete mít výhrady, jež posléze můžete reklamovat. Pokud převezmete dokončené dílo a nebudete mít žádnou výhradu, nemusíte u nadcházející reklamace uspět.

Na co se reklamace nevztahuje?

Reklamace se nevztahuje na drobné vady, které nijak nebrání v tom, aby byl dům používán. Nejsou nijak závadné, ničemu nepřekáží. V tomto případě se jedná jen o vady na kráse, na které si sice můžete stěžovat, ale neobstojíte s nimi při reklamaci.

Příkladem je například chybějící úchytka na dveřích skříně nebo třeba prasklá kachlička.

Reklamujte co nejdříve

Pokud je však v nepořádku něco, co brání používání domu, je třeba, abyste se pustili do reklamace co nejdříve, dokud je to čerstvé. Vady je možné reklamovat jen ty, které jsou tu od počátku a na které jste si od počátku stěžovali. Pozdní reklamace nebudou brány v potaz.