Porodné. Kdo a kdy na něj má nárok?

Porodné. Kdo a kdy na něj má nárok?

Porodné je jednorázový finanční příspěvek určený rodinám nebo i matkám samoživitelkám, které mají nízké příjmy. Je určen na pokrytí nákladů spojených s narozením dítěte, a to prvního, či druhého. Nárok na ni má však jen úzká skupina obyvatel. Kdo na ni dosáhne? 

Co je porodné 

Porodné je jednorázová sociální dávka určená jako příspěvek na náklady související s porodem a narozením dítěte. Porodné náleží v rodině maximálně dvakrát, a to na první nebo druhé živě narozené dítě nebo na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů (nebo i na kombinaci narozeného a převzatého dítěte). Porodné je stanoveno pevnou částkou a aktuálně je ve výši 13 000 korun na první dítě a 10 000 korun na druhé dítě. Dávku vyplácí Úřad práce ČR. 

Kdo může získat porodné 

Nárok na porodné má primárně žena, která porodila první nebo druhé živě narozené dítě. Pokud matka zemřela, může splnit nárok na tuto dávku i otec dítěte. Lze o ni žádat navíc i v případě převzetí dítě do jednoho roku věku do náhradní rodinné péče, pokud je to první nebo druhé dítě v rodině. Důležitý je ale rozhodný (čistý) příjem rodiny, který v kalendářním čtvrtletí před narozením nebo převzetím dítěte musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se přitom nezapočítává přídavek na (starší) dítě. 

Životní minimum je pro rok 2021 stanoveno například v případě dvou dospělých osob v domácnosti na 6750 korun měsíčně. 2,7násobek tohoto minima je tedy 18 225 korun. Pokud jsou vaše měsíční příjmy nižší, nárok na porodné vám vznikne. U samoživitelek je pak měsíční životní minimum ve výši 3860 korun a jeho 2,7 násobek činí 10 422 korun.   

Kdy porodné dostanu 

Nárok na porodné vzniká v den porodu dítěte nebo v den převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů (přičemž dnem převzetí se rozumí den právní moci rozhodnutí o převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů). Nárok na výplatu se ale odvíjí od termínu podání žádosti, kterou můžete odeslat až do 1 roku od vzniku nároku na porodné. Žádost lze odeslat elektronickou formou s elektronickým podpisem či přes datovou schránku, nebo písemně – vždy na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.