Rodina si může přijít na slušné peníze, aneb kolik stát platí rodinám s dětmi

Rodina si může přijít na slušné peníze

Pokud si chce člověk založit rodinu, měl by mít nějaké zázemí. Měl by ze všeho nejdřív mít domov, kde bude dítě vychovávat, také by měl mít nějaké finance v zásobě, přece jen je dítě obrovská finanční zátěž. Bohužel mnozí lidé si neuvědomují, jak finančně náročné je založení rodiny, přesto se do zakládání rodiny pouští a doufají, že od státu dostanou alespoň tolik peněz, kolik jim vystačí na slušné živobytí. Mnozí lidé však doufají v to, že peníze od státu dostanou, ale ani si nezjistí, jaké částky stát rozdává.

Než se pustíte do zakládání rodiny, raději si tedy vše zjistěte. Nespoléhejte na to, že stát pomůže – samozřejmě, nějaké peníze poskytne, ale nejsou to miliony, jak se mnozí (zejména mladí) lidé domnívají. Podívejme se na příspěvky, které od státu můžete očekávat, pokud si založíte rodinu.

• Otcovská

Od letošního roku mohou pánové požádat o otcovskou dovolenou, která sice není dlouhá, ale může novopečené mamince opravdu pomoct. Otcovská dovolená je dovolená v prvním šestinedělí, během které se otec může podílet na péči o miminko. Výše otcovského se odvíjí od výše příjmu – vypočítává se podobně jako u nemocenské nebo u mateřské.

• Mateřská

Samozřejmostí je mateřská. Mateřskou získává zpravidla žena, která ve dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala minimálně 270 kalendářních dnů. Žena má na mateřskou nárok po dobu 28 týdnů. Samozřejmě na mateřskou má nárok i otec, případně manžel ženy. Musí se však se ženou uzavřít písemná dohoda, že to bude právě on, kdo bude o dítě pečovat.

Výši mateřské lze lehce zjistit pomocí kalkulaček, které jsou dostupné na internetu.

• Porodné

Ženy, které mají nízké příjmy, mohou zažádat o porodné. Jednorázový příspěvek může být až třináct tisíc korun. Zažádat je o něj možné do jednoho roku od narození dítěte, s sebou je nutné mít jen doklad totožnosti, rodný list dítěte a také doklad o výši příjmů.