V průměru pracujeme více než 40 hodin týdně

Pracujeme více jak 40h týdně

I když se to mnohým z nás nezdá, v hlavním zaměstnání trávíme méně času než v 90. letech minulého století. Podle právě zveřejněné analýzy Českého statistického úřadu Češi strávili v roce 2015 v zaměstnání obvykle 40,4 hodiny týdně, což nás řadí na páté místo v Evropské unii. „Pracující Češi tráví v zaměstnání o 3,2 hodiny více, než je průměr EU. Česká republika tak zaujímá páté místo ze všech unijních zemí. Před námi je Řecko, Bulharsko, Polsko a Slovensko,“ uvedla v tiskové zprávě Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

Je to ale o 2,7 hodiny méně než v roce 1993. Počet průměrně odpracovaných hodin poklesl u všech sledovaných věkových skupin, s výjimkou 60-64letých. Největší pokles byl zaznamenán u mladých ve věku do 24 let. Souvisí to zřejmě se stále výrazněji se projevující změnou preferencí – z období posedlosti úspěchem tak typickým pro první dekádu po listopadu 1989 jsme se dostali do doby, kdy osobní život každého z nás a preference rodiny před prací je stále zřetelnější.

Nejvíce času tráví prácí podnikatelé a z nich úplně nejvíc ti, kteří mají zaměstnance. V práci stráví každý týden průměrně 47,7 hodiny. Podnikatelé bez vlastních zaměstnanců pak pracují týdně 44,1 hodiny. Klasičtí zaměstnanci pracují méně než 40 hodin, konkrétně 39,5 hodiny. Naopak nejméně času tráví v zaměstnání lidé se základním vzděláním, a to jen 38,5 hod. týdně. Středoškoláci bez maturity odpracují v průměru týdně 40,7 hodiny a vysokoškoláci 40,3 hodiny Víc pracují muži (v průměru 41,8 hodiny) než ženy (38,6 hodiny).

Na celkových statistikách se výrazně podepisuje fakt, že v České republice je ve srovnání se zbytkem Evropy jen minimální počet částečných pracovních úvazků. Zatímco v EU pracuje na kratší úvazek 20 % všech pracujících, u nás je to jen 5,5 %.

Pracujeme více jak 40h týdně

Pracujeme více jak 40h týdně